Autoriai

Angelė Vyšniauskaitė (1919 05 15 – 2006 07 11) – etnologė, lituanistė, humanitarinių mokslų habilituota daktarė (1993), profesorė (1995), Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė (2000), visuomenės veikėja. 1998 m. Jono Basanavičiaus premijos laureatė.

Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: šeimos sandaros ir papročių istorija, linininkystės medžiaginių formų ir papročių arealai, kalendoriniai papročiai, etnografijos šaltinių istoriografija, gyvenamojo namo simbolika. Daug dėmesio skyrė etnokultūrinėms sąveikoms.