Autoriai

Jolanta Zabulytė (1963 01 07 Anykščiai), dailėtyrininkė, menotyros mokslų daktarė (2007). Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: Lietuvos sakraliniai paminklai tarptautiniame kontekste, komparatyvistinė menotyra, religijotyra.

Pašto adresas / Address: 
A. Baranausko a. 2, 
Anykščiai 
tel. (8 381) 52096, 
el. paštas jolantoz@gmail.com