Autoriai

Rūta Šimonytė-Žarskienė (1964, Vilnius). Smuikininkė, etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė (1999). Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo sk. vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: etninė instrumentinė muzika ir muzikavimas, tradicijos kaita ir folklorėjimo procesas, regioniniai lietuvių muzikinio folkloro bruožai, nematerialaus paveldo išsaugojimas ir sklaida, akademiniai pučiamieji ir kt. muzikos instrumentai tradicinėje kultūroje, liaudiškasis pamaldumas.

Adresas kontaktams:

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius, Tel. +3705 2625892, el. paštas: ruta@llti.lt