Autoriai

Povilas Šverebas (1958 05 04 Padvarninkų k.), istorikas, Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto lektorius. Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: bažnyčių varpinės ir varpai, iškilios Žemaitijos asmenybės, Žemaitijos paminklai.

Pašto adresas / Address: 
Muziejaus g. 29A, LT–87356 Telšiai, 
el. paštas povilas.sverebas@gmail.com