Santrauka

Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas

Laura Geržotaitė

Straipsnyje aptariama dabartinė geolingvistinė ir sociolingvistinė Bãbtų apylinkių šnektų situacija. Tiriamoji medžiaga – daugiausia 2012 m. ekspedicijų tarmių garso įrašai iš abipus Nevžio upės esančių kaimų, anksčiau priklausiusių Babtų valsčiui.

Nagrinėjamosios šnektos Zigmo Zinkevičiaus ir Alekso Girdenio lietuvių tarmių klasifikacijoje išsidėsčiusios dviejų patarmių pakraščiuose – vakarų aukštaičių kauniškių ir šiauliškių. Paribinės – priklausė aukštaičių vakariečių veliuoniečių ir aukštaičių viduriečių pakraščiams – buvo ir senojoje Kazimiero Jauniaus ir Antano Salio tarmių klasifikacijoje.

Naujausi garso įrašų duomenys parodė sudėtingą buvusių dvarų teritorijoje išsidėsčiusio kalbamojo ploto situaciją. Gauti įrašai liudija išlaikytą, bet labai pakitusią tiriamojo ploto tarminę priklausomybę. Dviejų patarmių pakraščiuose esančių šio ploto šnektų kalba artimesnė vienai, vakarų aukštaičių kauniškių, patarmei, tačiau neretai pereina ir į netarminę lietuvių kalbą.