Santrauka

Liaudiški augalų vardai Baisogalos šnektoje

Aurelija Gritėnienė

Straipsnyje analizuojami liaudiški augalų pavadinimai, užrašyti 2003 m. per ekspediciją, Baisogalos šnektoje: aptariamos leksinės, morfoneminės, akcentinės bei darybinės tarmybės, taip pat trumpai apžvelgiami hibridiniai pavadinimai, frazeologiniai pasakymai ir skoliniai iš kitų kalbų. Tyrimo tikslas – aprašyti tarmiškų augalų vardų motyvaciją ir kilmę. Prie kai kurių pavadinimų pateikiami iliustraciniai sakiniai, kurie dažnai padeda atskleisti vardo motyvaciją, yra įdomūs ne tik kalbiniu, bet ir etnografiniu požiūriu.