Santrauka

Baisogalos moreninė lyguma

Algirdas Gaigalas

Baisogalos valsčiaus lyguminis žemėvaizdis pasižymi specifinėmis savybėmis, kurias lemia giluminės ir priepaviršinės žemės sluoksnių geologinė sandara ir jos raida. Galutinį šio krašto žemės apdangalą sukūrė pleistoceno ledynai, padengę senesnius uolienų sluoksnius moreninėmis ledynų sąnašomis. Baisogalos moreninė lyguma yra išklota riedulingų, gargždingų, žvirgždingų, karbonatingų moreninių sluoksnių. Tai patvirtina intensyvią egzaraciją ir dugninės morenos akumuliaciją paskutinio ir priešpaskutinio apledėjimo metu. Todėl pagrįstai šią lygumą galima vadinti dugninės morenos lyguma.