Santrauka

Baisogalos apylinkių pasakojamosios tautosakos bruožai

 

Jūratė Šlekonytė

 

Šiame straipsnyje įvertinta Baisogalos krašto žmonių pasakojamosios tautosakos kūrinių žanrinė įvairovė. Lygindami senuosiuose rankraščiuose išsaugotus kūrinius su neseniai vykusios ekspedicijos duomenimis išsiaiškinome, ar pakito repertuaras bei išskyrėme būdingiausius Baisogalos valsčiaus pasakojamosios tautosakos bruožus. 

Palyginus kūrinius pastebėta, kad pasakojamosios tautosakos žanrinis repertuaras pakito. Tarp ekspedicijos užrašymų dominuoja sakmės, tikėjimai. Labai mažai užrašyta pasakų, kiek populiaresnės buitinės (ypač apie čigonus). Tuo tarpu rankraštinė medžiaga liudija šiame krašte gyvenus puikių pasakų sekėjų, žinojusių stebuklinių, buitinių pasakų. Daugelis ekspedicijos metu užrašytų kūrinių yra fiksuoti rankraščiuose. Taigi, folkloro tradicija, nors ir gerokai prigesusi, vis dar yra gaji. Aptarta medžiaga leido susidaryti gana išsamų Baisogalos krašto gyventojų tikėjimų, pasaulėžiūros, apskritai gyvensenos vaizdą.