Santrauka

Daujėnų valsčiaus vietovardžiai

Veronika Adamonytė

Straipsnyje pateikiami ir analizuojami daugiausia iki Antrojo pasaulinio karo surinkti Daujėnų valsčiaus vietovardžiai (gyvenamųjų vietų pavadinimai, vandenvardžiai ir žemėvardžiai). Jie suskirstomi pagal darybos būdą, kartu nurodant ir galimą jų pamatinį žodį. Ištyrus mažai tirto regiono vietovardžius paaiškėjo, kad didžioji gyvenamųjų vietų pavadinimų dalis yra asmenvardinės kilmės pluralia tantum formos. Tai liudija glaudų gyvenamųjų vietų pavadinimų ryšį su asmenų, gyvenusių tam tikroje vietovėje, įvardijimu. Vandenvardžiai ir žemėvardžiai dažnai į tikrinių žodžių grupę toponimizacijos proceso metu pereina neįgiję papildomų darybos priemonių, tarp jų dažnesni dūriniai ir sudėtiniai vietovardžiai, kurie laikytini naujesniais. Be to, skirtingai nei gyvenamųjų vietų vardai, vandenvardžių ir žemėvardžių etimonai gerokai dažniau siejami su bendriniais žodžiais (daugiau nei du trečdaliai atvejų).