Santrauka

Daujėnų krašto skolintinė leksika

Aurelija Gritėnienė

Daujėnų šnektos skolintinė leksika iki šiol išsamiau niekur nebuvo aptarta, todėl pagrindinis straipsnio tikslas – apžvelgti skolinių vartojimo polinkius, išanalizuoti jų kilmę, semantiką ir patekimo į šnektą būdus. Medžiaga tyrimui pačios autorės rinkta 2007 ir 2012 m. vasaromis, taip pat pasinaudota 2011 m. „Versmės“ leidyklos organizuotos ekspedicijos metu surinktais garso įrašais, perklausyti Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve esantys garso įrašai. Analizuojant skolinius daugiausia naudojamasi aprašomuoju, gretinamuoju ir kiekybiniu tyrimo metodu. Straipsnyje slavizmai ir germanizmai aptariami skiriant tam tikras jų temines grupes.