Santrauka

Daujėnų parapijos Porijų šv. Augustino koplyčios istorija, architektūra ir dailė

Regimanta Stankevičienė

Porijų kapinių koplyčia yra klasicizmo stiliaus tradicijų paveiktas, bet ir savitų bruožų turintis XIX a. (antrosios pusės?) liaudiškos medinės sakralinės architektūros pavyzdys. Istorinę, meninę arba tipologinę vertę turi ir jos kukli įranga, negausus inventorius (altorius, baldai, reikmenys, dailės kūriniai). Porijų kapinių ir jų koplyčios istorijoje atsispindi vietos žmonių pamaldumo tradicijos, taip pat Lietuvos ir Bažnyčios Lietuvoje istorija: okupacijos, kova už laisvę, administracinės permainos, asmenų ir bendruomenių iniciatyvos ir kita.