Santrauka

Endriejavo valstietiškoji knygos kultūra: XIX a. vid.–1944 m.

Tomas Petreikis

Straipsnyje atskleidžiama Endriejavo valsčiaus XIX a. pab.–1944 m. valstietiškoji knygos kultūra. Rekonstruojamos XIX a. pab.–XX a. pradž. valstiečių bibliotekėlės. Nustatoma jų tipologinė sudėtis. Valstietiškoji knygos kultūra knygnešių epochoje taip sustiprėjo, jog šis pasienio regionas, visada turėjęs ryšius su nelegalia lietuviškų knygų sklaida, XX a. išlaikė knygą kaip dvasinę vertybę. Valstiečiai jas ženklino autografais ir spaudais. Endriejavas pasižymi periodinių leidinių gausa. Čia nuo XIX a. pab. plačiai sklido „Tėvynės sargas“. XX a. jį keitė kiti katalikiški ir pasaulietiniai laikraščiai. Periodinėje spaudoje vietos valstiečiai nuolat bendradarbiavo ir patys ją aktyviai platino. Taip pamažu užsimezgė spausdinto žodžio ryšys su Endriejavo krašto gyventojais. Laikraštis tapo įprasta valstiečio gyvenimo savastimi.