Santrauka

Gelgaudiškio kredito kooperatyvas 1927–1948 metais

Vladas Terleckas

Santrauka

Remiantis negausiais pirminiais šaltiniais, pirmąkart istoriografijoje ištirta kredito įstaigų Gelgaudiškio valsčiuje istorija, išsamiai išnagrinėta Gelgaudiškio smulkaus kredito draugijos (SKD) veikla, administravimo struktūra, jos funkcijos, vaidmuo.

Pirmoji kredito įstaiga Gelgaudiškyje įsteigta ne vėliau kaip 1912 m. Ji vadinosi Gelgaudiškio gminos (valsčiaus) skolinamąja taupomąja kasa, teikė paskolas ūkininkams už įkeistą žemę.

1927–1940 m. veikė kooperatinė Gelgaudiškio SKD, vienijusi daugiausia ūkininkus. Draugijos teiktos nors ir nedidelės trumpalaikės paskolos padėjo nariams gerinti ūkininkavimo ir gyvenimo sąlygas. Draugijai pavyko 1928–1939 m. padidinti apyvartą 8, skolinimą nariams – 9,8 karto.

1941 m. pradžioje Gelgaudiškio SKD buvo sovietizuota, paversta kaime įgyvendintos valdžios politikos įstaiga, pavadinta žemės ūkio kredito draugija. Tokiu statusu ji veikė ir 1945–1948 m., teikė daugiausia ilgalaikes paskolas vargingiausiems valstiečiams.