Santrauka

Gelgaudiškinių šnekta

Rima Bacevičiūtė

Straipsnyje aprašoma vakarų aukštaičių kauniškių Gelgaudiškio šnekta (Šakių r.) Aptariamos būdingiausios garsyno, morfologijos, sintaksės ir žodyno ypatybės.

Gelgaudiškio šnekta priklauso šiaurinei kauniškių daliai, kurios svarbiausia ypatybė – nekirčiuotų galūnių balsių trumpinimas. Ryški prozodijos ypatybė – tęstinė priegaidė. Ją tariant, vienodai stipriai pabrėžiami abu dvigarsių dėmenys.

Iš morfologijos ypatybių svarbiausios yra morfologinis galūnių trumpinimas, įvardžiuotinių įvardžių vartosena ir labai gyvos veiksmažodžio dviskaitos formos.

Dėl artimų kontaktų su buvusia Rytų Prūsija šnektos žodynas išsiskiria dideliu germanizmų skaičiumi.