Santrauka

Šiandienos socialinė padėtis ir galima perspektyva Europos Sąjungoje

Jonas Vėlyvis

Gelgaudiškis nagrinėtinas neatsiejamai nuo rajono, šalies. Gelgaudiškyje galimas tolimesnis gyventojų mažėjimas. Miestelis artės prie kaimo pagal savo ekonominį statusą, bet išlaikys daugiau miestui negu kaimui būdingą gyvenimo būdą.

Atotrūkis nuo šalyje sukuriamo produkto didėja pradedant 1996 metais, kada vidutinis gelgaudiškietis sukurdavo 78,9% šalies BVP ir iki 70,4% 2000 metais. Tai beveik trečdaliu mažiau šalies vidurkio. Buvimo ES kontekste Gelgaudiškio ekonomiką gali atgaivinti kaimo turizmas ir pasinaudojimas teikiama ES pagalba kaimų plėtrai ir išsaugojimui.