Santrauka

XIX a. istorijos mylėtojas Vincentas Daugėla Narbutas

Adam Stankevič

Šiame straipsnyje kalbama apie pamirštą XIX a. intelektualą Vincentą Daugėlą Narbutą. Iki šiol istoriografijoje kartoti negausūs, neretai ir klaidingi, jo biografijos faktai. 
Tyrime atskleisti jo gyvenimo momentai – šeima, jaunystė, mokslai, valdininko karjera, sukurta šeima, o daugiausiai dėmesio skirta penktajam XIX a. dešimtmečiui. Tuo metu jis dirbo Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo archyvo fondų saugotoju, tad buvo atskleista šio jo darbo specifika. Pristatyti kiti V. Narbuto tuo metu atlikti darbai – dalyvavimas laikinai įkurtos Vilniaus archeografijos komisijos veikloje, Vilniaus ir kitų didesnių Lietuvos miestų šaltinių rinkinio išleidimas, Bychoveco kronikos, labiau žinomos kaip Lietuvos metraštis, korektūra. Tačiau svarbiausia buvo atskleistas jo įnašas į Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo istoriografiją. Jo parengtas analogo Lietuvoje neturintis Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo teisėjų ir kitų pareigūnų sąrašas iš XVI–XVIII a. bei apie šią instituciją rengtas straipsnis leidžia jam suteikti šios problematikos tyrimo pradininko vardą, taip paankstinant šią datą bent pusę amžiaus. Jo asmenybė ir veikla reikalauja tolesnių paieškų, o straipsnis apie Lietuvos Vyriausiąjį Tribunolą nusipelno būti kritiškai parengtas ir išspausdintas kaip istoriografinis paminklas.