Geologija / Geology

LLT:2021-4/31-331/GL

2021 06 02

Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Naujamiesčio apylinkių Žemės gelmių sandaros ir paviršiaus ypatybės
/NAUJAMIESTIS // Santrauka / Summary
Structure of entrails of the Earth and features of surface in Naujamiestis environs
 

LLT:2021-3/30-330/GL

2021 03 24

Valentinas Baltrūnas. Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių Žemės
gelmių sandara ir paviršiaus ypatybės

/GRINKIŠKIS // Santrauka / Summary

Structure of entrails of the Earth and features of surface in Grinkiškis and Pašušvys neighbourhoods
 

LLT:2018-1/29-326/GL

2018 11 28

Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus gamtinio landšafto litogeninis pagrindas
/VAIGUVA // Santrauka / Summary

The lithogenic base of natural landscape in Vaiguva area
 

LLT:2017-19/28-319/GL

2017 12 29

Valentinas Baltrūnas, Bronislovas Karmaza, Violeta Pukelytė. Onuškio apylinkių paviršiaus sandara, paleogeografija ir geopaveldas
/ONUŠKIS // Santrauka / Summary

The earth surface setup, palaeogeography and geoheritage in Onuškis area
 

LLT:2017-18/27-318/GL

2017 12 04

Jonas Satkūnas. Viekšnių apylinkių geologinio paveldo pažinimo takais
/VIEKŠNIAI // Santrauka / Summary

Geological heritage seeing trail in Viekšniai environs
 

LLT:2017-17/26-317/GL

2017 11 30

Algirdas Gaigalas. Gandingos piliakalnio geologinis pjūvis
/PLUNGĖ // Santrauka / Summary

Geological section of Gandinga Mound
 

LLT:2016-6/25-253/GL

2016 12 28

Gediminas Motuza. Kupiškio krašto geologinis pamatas
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary

The geological basement of the Kupiškis land
 

LLT:2015-7/24-247/GL

2015 09 07

Aleksandras Šliaupa. Babtų apylinkių Žemės gelmių sandara
/BABTAI // Santrauka / Summary

Land subsurface setup in the area of Babtai
 

LLT:2015-1/23-241/GL

2015 05 12

Julius Vainorius. Daujėnų krašto geologinė sandara, reljefas ir paleogeografinė raida
/DAUJĖNAI // Santrauka / Summary

The geological structure, relief and paleogeographic evolution of Daujėnai land
 

LLT:2014-6/22-239/GL

2014 12 29

Vytas Mašauskas. Skapiškio valsčiaus dirvožemiai ir jų savybės
/SKAPIŠKIS // Santrauka / Summary

The soils in Skapiškis area and their features
 

LLT:2013-24/21-229/GL

2013 08 21

Aleksandras Šliaupa. Žarėnų apylinkių Žemės gelmių sandara
/ŽARĖNAI // Santrauka / Summary

A geological setup of subsurface in Žarėnai area
 

LLT:2013-19/20-224/GL

2013 08 12

Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Semeliškių apylinkių geomorfologija, paleogeografija, geologiniai ištekliai ir geopaveldas
/SEMELIŠKĖS // Santrauka / Summary

Geomorphology, palaeogeography and geoheritage in Semeliškės area
 

LLT:2013-8/19-213/GL

2013 06 27

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Onuškio apylinkių Žemės gelmių sandara ir raida
/ONUŠKIS // Santrauka / Summary

The Onuškis area subsurface setup and its development
 

LLT:2013-7/18-212/GL

2013 06 03

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Aukštadvario apylinkių geologinė sandara
/AUKŠTADVARIS // Santrauka / Summary

The geological setup of the Aukštadvaris area
 

LLT:2013-6/17-211/GL

2013 05 29

Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Semeliškių apylinkių geologinė sandara
/SEMELIŠKĖS // Santrauka / Summary

The geological setup of the Semeliškės area
 

LLT:2013-3/16-208/GL

2013 03 29

Augustinas Linčius. Šeduvos krašto gamtovaizdžių geomorfologiniai, hidrografiniai ir Žemės plutos geologiniai ypatumai
/ŠEDUVA // Santrauka / Summary

The geomorphologic, hydrographic and Earth crust geology peculiarities of landscapes in the area of Šeduva
 

LLT:2010-14/34-151/GL

2010 04 06

Aleksandras Šliaupa. Žagarės apylinkių žemės gelmių raida ir sandara
/ŽAGARĖ // Santrauka / Summary

Land subsurface development and setup in the environs of Žagarė
 

LLT:2009-22/31-110/GL

2009 06 22

Algirdas Gaigalas. Baisogalos moreninė lyguma  
/BAISOGALA // Santrauka  / Summary
The Baisogala morainic plain
 

LLT:2009-6/26-94/GL

2009 03 02

Aleksandras Šliaupa. Vaiguvos valsčiaus žemės gelmių sandara
/VAIGUVA // Santrauka / Summary
Vaiguva Valsčius subsurface setup
 

LLT:2006-22/22-22/GL

2006 11 21

Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Gelvonų apylinkių paleogeografija, geomorfologija ir geopaveldas
/GELVONAI // Summary
Palaeogeography, geomorphology and geoheritage of Gelvonai environs

 

LLT:2006-21/21-21/GL

2006 11 21

Bronislavas Karmaza, Valentinas Baltrūnas. Gelvonų apylinkių žemės gelmių sandara, raida ir ištekliai
/GELVONAI // Summary
Land subsurface structure, development and resources of Gelvonai environs

 

LLT:2006-20/20-20/GL

2006 11 21

Algirdas Gaigalas. Gelvonų apylinkių kvartero nuogulų danga ir būdingieji rieduliai
/GELVONAI // Summary
Quaternary cover and index boulders in Gelvonai environs

 

LLT:2006-19/19-19/GL

2006 11 21

Algirdas Gaigalas. Gelvonų bažnyčios architektūrinė petrografija
/GELVONAI // Summary
Gelvonai church architectural petrography

 

LLT:2006-18/18-18/GL

2006 11 21

Jevlampijus Laškovas, Antanas Ražinskas. Juodupės–Onuškio krašto žemės gelmių sandara ir Tumasonių magnetinė anomalija
/JUODUPĖ. ONUŠKIS // Summary
Juodupė–Onuškis land subsurface structure and Tumasoniai magnetic anomaly

 

LLT:2006-17/17-17/GL

2006 11 21

Algirdas Gaigalas. Minijos ir Alanto atodangos
/KARTENA // Summary
Exposures of Minija and Alantas

 

LLT:2006-16/16-16/GL

2006 11 21

Valentinas Baltrūnas, Violeta Pukelytė. Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija
/KARTENA // Summary
Geology and palaeogeography of Kartena environs

 

LLT:2006-15/15-15/GL

2006 11 21

Algirdas Gaigalas. Tauragnų žemės gelmės
/TAURAGNAI // Summary
Tauragnai land subsurface

 

LLT:2006-14/14-14/GL

2006 11 21

Algirdas Gaigalas. Papilės geologinė ir geomorfologinė aplinka
/PAPILĖ I // Summary
Papilė geological and geomorphological environment

 

LLT:2006-13/13-13/GL

2006 11 21

Algirdas Gaigalas. Akmens kirvių ir kirvukų, saugomų Papilėje, petrografinė sudėtis
/PAPILĖ I // Summary
Petrographic composition of stone axes and hatchets conserved in Papilė

 

LLT:2006-12/12-12/GL

2006 11 21

Zigmas Malinauskas. Buvusio Kvėdarnos valsčiaus žemės gelmių sandara ir raida
/KVĖDARNA // Summary
Land subsurface structure and development of former Kvėdarna rural district

 

LLT:2006-11/11-11/GL

2006 11 21

Algirdas Gaigalas. Seredžiaus geologinis pagrindas
/SEREDŽIUS // Summary
Seredžius geological basement