Santrauka

Gruzdžių ir Šakynos MTS vaidmuo kaimo sovietizacijos procese

Arūnas Gumuliauskas

Remiantis daugiausia Šiaulių apskrities archyve saugomais šaltiniais ir istoriografija straipsnyje aptariamas 1949 m. įsteigtos Gruzdžių MTS ir 1952 m. Šakynos MTS (Mašinų Traktorių stočių) veikla iki 1958 m. bei politinis bei socialinis ekonominis jų vaidmuo palenkiant valstiečius į sovietinio ūkininkavimo pusę. Straipsnyje pažymima, kad MTS turėjo teikti tiesioginę pagalbą valstiečiams, kolektyviniams ūkiams, didinti darbo našumą, žemės ūkio gamybą, propaguoti mašininio žemės dirbimo, stambių sovietinio tipo susivienijimų pranašumus. Nustatyta, kad nuo pat įsteigimo svarbiausias Gruzdžių MTS administracijos pareigybes užėmė nelietuvių tautybės žmonės, atsiųsti iš Sovietų Sąjungos. Jie buvo tipiški komunistinės sistemos atstovai, aklai diegiantys partijos ir vyriausybės nutarimus į gyvenimą, prisidedantys prie krašto rusifikacijos. Vietiniai kadrai Gruzdžių MTS administracijoje ėmė įsitvirtinti tik 6-ojo dešimtmečio viduryje. Šakynos MTS administraciniame darbe dominavo „vietiniai kadrai“. Pažymima, kad nuo pat susikūrimo Gruzdžių MTS trūko modernesnės technikos. Šakynos stotyje padėtis buvo kiek geresnė, nes ji įsisteigė, kada respublikoje pasirodė nauja žemės ūkio technika. 1950 m. Gruzdžių MTS ir 1953 m. Šakynos MTS buvo įsteigti politiniai skyriai, kurie privalėjo įtakoti sovietizacijos procesą regione.