Santrauka

Gruzdžių valsčiaus sakralinių pastatų ir Gruzdžių dvaro sodybos architektūra

Marija Rupeikienė

Šio straipsnio tikslas – apžvelgti Gruzdžių valsčiaus sakralinių pastatų ar jų kompleksų ir Gruzdžių dvaro sodybos architektūrą ir jos pokyčiai.

Gruzdžių bažnyčios ir šventoriaus tvoros statinių ansamblį sudaro bažnyčia, tvora su 14 Kryžiaus kelio koplytėlių, šv. Roko koplyčia ir ketveri vartai. Bažnyčia dvibokštė, trinavė, pseudobazilikinė, neogotikinių formų. Neogotikinių formų yra ir kiti ansamblio statiniai: koplyčia, koplytėlės, vartai. Visi jie statyti XIX a. pabaigoje, sumūryti iš raudonų plytų, netinkuoti. Tik buvusi špitolė sumūryta iš akmenų ir plytų, anksčiau (romantizmo epochoje) – 1843 m., o klebonija 1876 m. suręsta iš rąstų.

Šiupylių bažnyčia statyta 1924 m. iš rąstų. Ji vienanavė, halinė, nesudėtingų liaudiškų formų. Varpinė pastatyta XIX a. ir yra monumentalių formų, liaudiškos architektūros. Į rytus nuo bažnyčios stovi klebonija ir ūkiniai trobesiai – tarnų namas, rūsys ir tvartas. Šiupylių klebonijos sodybos planinė struktūra buvo artima dvarui.

Šakynos bažnyčia vienbokštė, statyta iš akmenų klasicizmo epochoje 1789 m. Jos architektūra artima Skandinavijos sakraliniams pastatams. Iš akmenų statytos ir Šakynos klėtis bei kapinių koplyčia. Kapinių koplyčia taip pat su vienu bokštu; jos architektūra panaši į Šakynos bažnyčios.

Gruzdžių dvaro sodyba minima XVI a. Pirmieji mūriniai pastatai čia pastatyti XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje. Dabar likę 23 pastatai. Dauguma jų statyti XIX a. antrojoje pusėje ir yra „plytų“ stiliaus.