Santrauka

Šakynos ir Gruzdžių herbai

Edmundas Rimša

Straipsnyje aptariami dviejų seniūnijų centrų – Šakynos ir Gruzdžių – herbai. Šakyna laisvojo miesto teises ir herbą gavo iš Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto 1792 m. birželio 12 d. Herbe pavaizduotas šarvuotas riteris su įrašu jo skyde: Pro Lege et Libertate (Už Teisingumą ir Laisvę) buvo susijęs su XVIII a. pabaigos įvykiais. Šarvuotas karys, gresiant kaimyninių valstybių invazijai, akivaizdžiai rodė, kad tik ginklu bus galima apsaugoti kraštą ir miestą bei miestiečių įgytas laisves ir teises. Deja, kai valdovas pasirašė privilegiją, krašte jau šeimininkavo Rusijos kariuomenė, netrukus savivalda ir herbas buvo panaikinti. Herbas atkurtas tik 1999 m. Gruzdžiai istorinio herbo neturėjo. Jiems 1999 m. sukurtas naujas herbas su šv. Roku. Gruzdžių miestelis iš seno garsėja šv. Roko atlaidais (šventė rugpjūčio 16 d.). Prie šventojo kulto plitimo daug prisidėjo vietos meistras Aloyzas Gendvila (1845–1919), išdrožęs ne vieną šv. Roko skulptūrėlę ir už tai pramintas Rokdirbiu.