Santrauka

Zamūšės (Šiupylių parapijos) 1623 m. steigimo ir 1788 m. inventoriaus dokumentai

Publikaciją iš lenkų kalbos išvertė ir parengė Aivas Ragauskas

Publikacijoje skelbiamas 1623 03 16 Zamūšės (Šiupylių) parapinės bažnyčios fundacinės privilegijos ir 1788 02 04 Zamūšės (Šiupylių) parapinės bažnyčios, jos palivarko bei jos filijos – Gruzdžių bažnyčios inventorių vertimai į lietuvių k. Pirmasis dokumentas skelbiamas iš publikuoto nuorašo, antrieji – iš rankraštinių 1814 m. nuorašų.
Fundacine privilegija bažnyčiai teisiškai buvo priskirtas Šiupylių kaimas – vėliau ši fundacija dar buvo papildyta dalimi Gruzdžių miestelio teritorijos. Klebono parinkimo teisė suteikta Žemaičių seniūnui J. Valavičiui, o po jo mirties turėjo tekti valdovui. Iš dokumento aiškėja, ką valdovo revizoriai XVII a. pradžioje laikė tinkama vieta bažnyčiai statyti – tai vieta „ant kalnelio“. Inventorių duomenys padeda suvokti XVIII a. pab. bažnyčių ekonominę būklę, jų išorę ir vidų, sužinoti, kokie liturginiai reikmenys jose buvo naudojami. Publikacija palydima retesnių terminų, ypač susijusių su bažnyčios interjeru ir liturginiais reikmenimis, komentarais. Ji galės būti panaudota Lietuvos sakralinės dailės tyrimams.