Santrauka

Gruzdžių apylinkių kalba

Juozas Pabrėža

Straipsnyje aptartosios fonetinės ypatybės rodo, kad Gruzdžių šnekta yra priskirtina vakarų aukštaičių šiauliškių patarmei: išlaikomi nepakitę dvigarsiai am, an, em, en bei nosiniai balsiai ą, ę, trumpinami nekirčiuoti ilgieji balsiai, turimas visuotinis kirčio atitraukimas. Esama šnektoje ir šiek tiek kaimyninių tarmių – vakarų aukštaičių kauniškių (dažnai išmetamas priebalsis n bendratyse -enti, -inti ir iš tų bendračių padarytose formose, kartais girdimi ilgi ar pusilgiai balsiai nekirčiuotose pozicijose) bei žemaičių (galūnių redukcija, kirčio atitraukimas daugiaskiemeniuose žodžiuose į pirmąjį skiemenį) pėdsakų.