Santrauka

Mažeikių kapinynas

Ilona Vaškevičiūtė

Mažeikių kapinynas yra Šiaulių rajone, Gruzdžių apylinkėje, Mažeikių kaime, 2 km į V nuo Šiupylių gyvenvietės. Išsidėstęs 60x75 m dydžio kalvelėje, kurios vienas pakraštys atsiremia į XIX-XX a. pradžios kaimo kapines, kitas – į žvyro karjerą. 

Per tyrimų sezoną kapinyne ištirtas 1100 kv. m plotas, surasti 204 kapai, surinkta 580 dirbinių. 

Nustatyta, jog Mažeikių kapinynas tipiškas šiaurės Lietuvos kaimiečių bendruomenės laidojimo paminklas. Jam įkurti buvo parinkta aukštesnė žvyringa kalvelė, kurią iš vakarų pusės juosė upelis. Laidota tankiai, netvarkingomis eilėmis, mirusieji orientuoti vakarų kryptimi. Dar egzistavo paprotys dėti mirusiajam įkapes. Rasti 54 peiliukai, 1 kirvis, 7 galąstuvai, 2 skiltuvai, 4 adatinės ir 1 adata, 1 verpstukas. Papuošalai sudaro didesnę radinių grupę. Rasta 10 segių, 2 smeigtukai-segtukai, kabutis – kryželis ir žiedai. Jų surinkta netoli 300. Būta įvijinių, sukeistais galais, juostinių ir uždarų platesne priekine dalimi. Nemažą radinių sudarė monetos. Jų surinkta 270 vienetų. Pati ankstyviausia – Žygimanto Augusto 1555 m. denaras, vėlyviausioji – Jono Kazimiero 1665 m. šilingas. 

Kapinynas datuojamas XVI a. antrąja puse – XVII amžiumi.