Santrauka

Kolektyvizacija Gruzdžių valsčiuje

Arūnas Gumuliauskas

Remiantis daugiausia archyviniais šaltiniais, saugomais Šiaulių apskrities archyve, straipsnyje atskleidžiamas sovietizacijos procesas, vykęs Gruzdžių valsčiuje 1948-1950 m. Jame pažymima, kad nors pirmoji - 1940 m. sovietinė žemės reforma apėmė ir Šiaulių apskritį, kuriai priklausė ir Gruzdžių valsčius, tačiau kolektyvizacijos procesas šiame regione tuomet dar neprasidėjo. Tikrasis kolektyvizacijos procesas Gruzdžių valsčiuje truko nuo 1948 m. pavasario iki 1950 m. birželio mėn., kai buvo pakeistas administracinis-teritorinis suskirstymas ir panaikintos apskritys bei valsčiai. 1948 m. balandžio 16 d. Valdomų apylinkės Valdomų kaime įsteigtas kolūkis „Tarybinis karys“ buvo pirmasis kolektyvinis ūkis Gruzdžių valsčiuje. Intensyviausiai kolūkiai Gruzdžių valsčiuje buvo steigiami nuo 1948 m. gruodžio 19 d. iki 1949 m. vasario 25 d. Per tą laikotarpį buvo įsteigti 26 kolektyviniai ūkiai. Kolektyvizacija Gruzdžių valsčiuje neturėjo specifinių požymių. Čia buvo taikomi tie patys metodai bei priemonės, kuriant kolektyvinius ūkius, kaip ir visoje Lietuvoje. Nuo 1950 m. kovo 3 d., kada prie „Gruzdžių“ kolūkio buvo prijungtas „Poviliškių“ kolūkis, Gruzdžių valsčiuje prasidėjo kolūkių stambinimo procesas, kuris šiame krašte užtruko iki 1975 m. sausio 28 d. Tada Šiaulių rajono Gruzdžių apylinkės kolūkiai „Tarybinė aušra“ ir „Gegužės 9-oji“ susijungė ir buvo pavadinti pastarojo vardu. Straipsnyje taip pat skelbiami archyviniai priedai: „1945 m. Gruzdžių valsčiaus žemės ūkių surašymo duomenys“, „Gruzdžių valsčiaus kolūkiai 1948–1949 metais“, „Gruzdžių valsčiaus kolūkių narių ir kiemų kiekis“, „Gruzdžių valsčiaus kolūkių gyvulių kiekis“.