Santrauka

Mikrotoponimai ir praeitis

 Vytautas Sirtautas 

Šiame straipsnyje aptariama medžiaga, surinkta Gruzdžių apylinkėje 1970 m. vykusioje ekspedicijoje.

Pirmame skyriuje detaliai aprašomi mikrotoponimai (miškų, laukų, kalvų, kelių, upių, upelių, balų, kaimų pavadinimai) ir jų lokalizacija.

Antrame skyriuje bandoma aiškinti per 40 toponimų etimologija.

Trečiame skyriuje pateikiami informantų retesni žodžiai bei sakiniai, padedantys iliustruoti aprašytuosius objektus.

Ketvirtame skyriuje norėta supažindinti su kai kuriais istoriniais reiškiniais (darbo, medicinos, daiktų, įrankių ir kt. pavadinimais), nes jie labai kinta.

Šis aprašas gal padės bent mažyte dalele atskleisti Gruzdžių apylinkės praeities gyvenimo bruožus.