Santrauka

Šiupylių, arba Zamūšės, bažnyčios ir parapijos istorijos bruožai

Povilas Spurgevičius

Straipsnyje remiantis archyviniais dokumentais ir literatūra nušviečiama Šiupylių (Zamūšės) bažnyčios XVII-XX a. pradžioje raida, kai kurie parapijinės veiklos aspektai – švietėjiška ir kt. veikla bei aptariamas dabartinės bažnyčios meninis vaizdas. Atkreipiamas dėmesys į problemišką bažnyčios ir parapijos įsteigimo datą – ja yra laikomi 1623 metai, kuomet buvo suteikta karaliaus fundacinė privilegija, kurioje teigiama, kad 1619 m. karališkieji revizoriai parinko bažnyčiai vietą. Tuo tarpu Gruzdžių bažnyčioje yra saugoma išlikusi 1619–1690 m. lotyniška Šiupylių (Zamūšės) parapijos santuokų metrikų knyga, kas tarsi liudytų, jog tais metais bažnyčia ar kokia tai koplyčia, teikianti sakramentus, ten jau stovėjusi. 1788 m. inventoriuje minima naujai statytą, bet jau susenusi bažnyčia. 1799 m. buvo pastatyta nauja bažnyčia, kuri 1915 m. sudegė. Abi šios bažnyčios buvo barokinės. Naujoji bažnyčia, statyta 1924–1928 m., remiasi liaudies statybos tradicijomis, derinant su bažnytinės architektūros reikalavimais. Buvo sukurtas savitas sakralinis ansamblis. Be ganytojiškos veiklos, bažnyčia švietė apylinkės žmones, globojo vargšus. 1844 m. parapijos centras buvo perkeltas į Gruzdžius, tačiau 1913 m. Šiupyliai vėl atgavo parapijos teises.