Santrauka

Gruzdžių pavardės: istorija ir dabartis

Vitalija Maciejauskaitė

Straipsnyje aptartos istorinės ir dabartinės Gruzdžių parapijos (Šiaulių r.) pavardės.

Istorinių antroponimų šaltinis – trys Gruzdžių bažnyčios jungtuvių metrikų registracijos knygos (XVII, XVIII ir XIX a.). Iš viso iš jų išrašyta ir straipsnyje ištirta apie 6 tūkstančiai antroponimų. Dabartinės pavardės imtos iš Lietuvių pavardžių žodyno (T. 1–2, Vilnius, 1985–1989).

Tiriant istorines pavardes ir lyginant bei gretinant jas su dabartinėmis pavardėmis akcentuoti šių antroponimų atsiradimo, struktūros, formų raidos ir kilmės dalykai. Gauti rezultatai paliudija konkrečių Lietuvos vietų istorinių ir dabartinių pavardžių tyrimo aktualumą ir perspektyvumą.