Santrauka

Mato Slančiausko Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai

Jūratė Šlekonytė

Straipsnyje įvertinta Gruzdžių valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos žanrinė įvairovė ir populiarumas bei duomenys palyginti su likusios Lietuvos pasakojamosios tautosakos repertuaru.

Gruzdžių valsčiuje daugiausiai užrašyta mitologinių sakmių. Folkloro fondus papildė ne tik visoje Lietuvoje labai populiarios sakmės (apie pinigus, raganas), bet ir palyginti reti kūriniai apie mitines būtybes (vilktakus, laumes). Labai populiarių būta stebuklinių pasakų. Joms populiarumu nusileidžia buitinės pasakos, pasižyminčios vietiniu koloritu. Nemažai užrašyta ir etiologinių sakmių, pasakų apie gyvūnus. Savitumu išsiskiria pasakojimai, kuriuose detaliai užsifiksavusi Gruzdžių krašto istorinė praeitis, buitis.

Surinktos medžiagos lyginimas su bendru Lietuvos pasakojamosios tautosakos repertuaru atskleidžia tradicijos fiksavimą: dauguma M. Slančiausko užrašytų pasakų yra būdingos Vidurio Lietuvai (ypač stebuklinės pasakos, pasakos apie gyvūnus), nors nemažai yra ir originalių užrašymų ar kūrinių, populiarių visuose Lietuvos regionuose.