Santrauka

Gruzdžių istorinė urbanistinė raida

Algimantas Miškinis

Straipsnyje remiantis rašytiniais (inventoriai ir kt.), ikonografiniais šaltiniais ir istoriografija straipsnyje aptariama XVII–XX a. Gruzdžių istorinė urbanistinė raida, savotiška miestelio istorijos sintezė. Pažymima, kad 1623 m. kaimavietėje ar šalia jos įkurtas Zamūšės (Gruzdžių) miestelis buvo pačiame Šiupylių (Zamūšės) parapijos centre, o tai sudarė palankias sąlygas jo vystymuisi. Straipsnyje aptariama miestelio užstatymo kaita, atskirų urbanistinių objektų – gatvių, aikščių, namų, smuklių, bažnyčios, kitų objektų raida, gyventojų sudėtis ir skaičiaus dinamika, ūkinė veikla.