Santrauka

Gruzdžių bažnyčia: istorija ir meninės vertybės

Povilas Spurgevičius

Straipsnyje kritiškai išanalizuoti pirminiai, daugiausia rankraštiniai istoriniai šaltiniai (vizitacijų aktai, inventoriai ir kt.) ir istoriografija, lokalizuojamas valstybinis Gruzdžių dvaras karališkoje Šiaulių ekonomijoje, kuris istoriografijoje dažnai painiojamas su Viduklės paviete buvusiais Gruzdžiais–Kiaunoriais, nušviečiama XVII-XX a. pirmos pusės Gruzdžių katalikų bažnyčios eksterjero ir interjero kaita. Teigiama, kad dėl geresnio kelių tinklo iškilusiuose Gruzdžiuose apie 1670-1672 m. pastatyta bažnyčia pradžioje buvo Šiupylių parapinės bažnyčios filija, tačiau palaipsniui ją „nukonkuravo“. Apie jos išvaizdą duomenų nėra. 1759 m. buvo pastatyta nauja medinė barokinė bažnyčia, kuriai 1891 m. sudegus XX a. pradžioje pagal architekto Ustino Golinevičiaus projektą buvo pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Teigiama, kad jos architektūroje ryškūs romantizmo kultūros idealai, kaip ir mažojoje architektūroje dominuoja neogotikinis vaizdas. Bažnyčios interjeras yra eklektinis.