Santrauka

Gojaus miško kerpės ir su jomis susiję grybai

Jurga Motiejūnaitė

Straipsnyje pateikiami duomenys apie Gojaus miško kerpes ir su jomis susijusius grybus, aptiktus 2000–2004 m. tyrimų metu. Iš viso buvo užregistruotos 119 rūšių kerpių ir su jomis susijusių grybų. Iš jų 8 rūšys yra įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą. Šie rezultatai rodo, kad, nepaisant stiprios antropogeninės įtakos, Gojaus miške tebėra išlikusi didelė lichenofloros įvairovė, kurios apsauga reikėtų susirūpinti.