Santrauka

Mediniai Jiezno apylinkių kryžiai

Jolanta Zabulytė

Straipsnyje aptariami Jiezno apylinkių mediniai kryžiai, jų statymo vietos ir formos. Pateikiamos Pelekonių, Subuvos, Pikelionių, Nibrių, Anglininkų kaimų ir senųjų Jiezno kapinių kryžių formų ir jų elementų tipologijos. Prieita išvados, kad Jiezno apylinkių mediniams kryžiams būdinga: 1. dekoravimas spinduliais ir reljefiniu ornamentu, 2. pakankamai įvairus kryžmų profiliavimas, 3. dekoratyvių metalo liejinių panaudojimas. Šie bruožai rodo, kad dauguma XX a. 9–10 dešimtmetyje ir vėliau pastatytų kryžių sukurti iš dalies laikantis XIX a. pabaigos–XX a. I pusės tradicijų. Kiti paminklai kuriami interpretuojant tradicines formas.