Santrauka

Partizaninė kova Stakliškių valsčiuje 1944–1953 metais

Darius Juodis

Stakliškų valsčiuje pirmieji partizanų būriai atsirado 1944 m. rudenį. Vėliau jie pradėjo jungtis į stambesnius karinius junginius. Valsčiaus teritorijoje veikė trijų partizanių apygardų – Dainavos, Didžiosios Kovos, Tauro – kovotojai. Aktyviausiai veikė Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio grupės partizanai.

Sovietai, turėdami didelę karinę persvarą, slopino rezistencinį judėjimą beveik 8 metus. Valsčiaus teritorijoje stambių mūšių nevyko. Sovietinio saugumo pajėgos dažniausiai vykdė operacijas prieš negausias partizanų grupes. Kai kada partizanų vadus likviduodavo specialiai užverbuoti agentai.

Partizanai kovojo prieš sovietus, siekdami sudrausminti vietinius pareigūnus, stribus, asmenis, įtartus šnipinėjimu. Ginkluotos kovos metu kai kurie asmenys buvo fiziškai likviduoti.