Santrauka

Jiezno apylinkių paukščiai ir jų gyvenamoji aplinka

Jurgis Stašaitis, Žydrūnas Preikša

Ornitologiniai tyrimai vykdyti Jiezno seniūnijoje (Prienų r.), kuriai būdingas įvairus, mozaikiškas kraštovaizdis: dirbami laukai, pievos, nedideli miškai, ežerai, upės ir upeliai, daug kaimų.

Tyrimai vykdyti 1997, 2002, 2004, 2005 m. Buvo nustatyta paukščių rūšinė įvairovė, apskaičiuotas atvirų plotų paukščių gausumas 10 ha ploto vienetui, paskaičiuotas griežlių gausumas, atlikta perinčių baltųjų gandrų vakarinėje seniūnijos dalyje inventorizacija.

Daug dėmesio buvo skirta paukščiams tinkamų teritorijų ir jų ornitofaunos tyrimams. Įdomiausia tokia vieta – pelkėjantis Kašonių ežeras ir šlapžemės jo apyežeryje. Čia rasta gausi vandens paukščių fauna, net septynios Lietuvos Raudonosios knygos rūšys. 

Siūlome Kašonių ežerui su apyežeriu suteikti saugomos teritorijos statusą.