Santrauka

Stakliškių valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba

Marija Razmukaitė

Straipsnyje aptariami Stakliškių valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai, arba oikonimai. Atlikta analizė išryškina tam tikrus oikonimų sluoksnius; čia jie skirstomi į asmenvardinius, apeliatyvinius ir vietovardinius priklausomai nuo to, iš kokių leksemų jie yra kilę ir sudaryti. Kaip ir visoje Lietuvoje, čia vyrauja asmenvardinės kilmės oikonimai, tačiau jų darybinė analizė (priesagų vedinių kiekis) bei santykinai nemažas apeliatyvinių oikonimų kiekis leidžia daryti prielaidą, kad valsčiaus oikonimija turi archajiškų bruožų.