Santrauka

Jiezno valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba

Marija Razmukaitė

Straipsnyje aptariama Jiezno valsčiaus oikonimų kilmės ir darybos bei struktūros bruožai. Čia vyrauja asmenvardinės kilmės (~61%) oikonimai; apeliatyvinių ir iš kitų toponimų kilusių ir padarytų oikonimų yra mažiau (~40%). Galima teigti, jog šio valsčiaus oikonimija turi archaiškų bruožų, nes palyginti nemažas kiekis oikonimų yra apeliatyvinės kilmės. Darybiniu aspektu vyrauja priesaginis darybos būdas.