Santrauka

Fizinės išvaizdos estetiškumo suvokimas Kartenos valsčiuje

Asta Venskienė

Straipsnio objektas – moters veido fizinės išvaizdos estetika bei stereotipinio įvaizdžio kūrimas. Tikslas – išsiaiškinti ar XX a. pirmoje pusėje Kartenos valsčiaus kaimuose buvo paplitęs stereotipinis moters veido grožio suvokimas. Jei taip, tai palyginti jį su visoje Lietuvos teritorijoje paplitusiu stereotipiniu moters fizinės išvaizdos suvokimu.

Uždaviniai: atlikus lauko tyrimus ir apibendrinus jų duomenis išsiaiškinti patrauklius ir nepatrauklius fizinius moters veido bruožus, nustatyti, kokiais būdais ir priemonėmis buvo stengiamasi pasiekti visuomenėje pageidautiną stereotipinę išvaizdą.

Lauko tyrimai atlikti 2002 m. rugpjūčio 05–14 dienomis Kartenoje vykusios ekspedicijos metu. Apklaustos 22 respondentės, kurių amžius nuo 65 iki 91 metų.

Kartenos valsčiuje buvo susiformavęs moteriško veido grožio stereotipas, kuris nesiskyrė nuo visoje Lietuvos teritorijoje paplitusio lietuvaitės stereotipinio įvaizdžio. Kaimo kultūroje vyravę moteriškos fizinės išvaizdos stereotipai įtakojo individo santykius su bendruomene. Moterys stengėsi susitapatinti arba bent priartėti prie idealo. Tikslui pasiekti visų pirma naudota liaudies kosmetika, kurios pagrindą sudarė gyvulinės kilmės riebalai, įvairios rūgštys bei augalų nuovirai. XX a. pirmoje pusėje liaudies kosmetiką pamažu keitė pramoninė kosmetika.