Santrauka

Vaikų socializacija XX amžiaus pirmosios pusės kaimo bendruomenėje (Kartenos valsčius)

Irena Stonkuvienė

Straipsnyje, remiantis 2002 metais Kartenos apylinkėse užrašytais 1906-1946 metais gimusių pateikėjų pasakojimais, analizuojami vaikų socializacijos XX amžiaus pirmos pusės kaimo bendruomenėje ypatumai.

Pagrindinis dėmesys sutelkiamas bendraamžių bendriją ir įvairius socializacijos joje aspektus: žaidimus, tautosaką, tarpusavio santykius. Pažymima, kad tarp bendraamžių įgyta patirtis padėdavo susivokti pasaulyje ir savyje, žvelgiant kiek iš kitokios nei šeimos perspektyvos, formavo mokėjimus ir įgūdžius, būtinus toliau įsitraukti į bendruomeninį kaimo gyvenimą.

Vaikų socializaciją veikė ir kaimynų gyvenimo bei bendravimo pavyzdžiai. Svarbus buvo dalyvavimas tiek kasdienio bendruomeninio gyvenimo veiksmuose, tiek šventiniuose ritualuose. Įtaką vaikų socializacijai taip pat darė sėslumas, konservatyvumas, kolektyviškumas, uždarumas – bruožai, apibūdinantys valstietiškąją gyvenseną ir suformavę ypatingą kaimo bendruomenės savimonę.