Santrauka

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių melodijos Kartenoje

Alfonsas Motuzas

Straipsnyje pristatomos Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldų ir giesmių instrumentinės melodijos Kartenoje, atskleidžiant jų kilmę. Atlikto tyrimo išvados pagrindžia darbo pradžioje išsikeltą hipotezę, kad Kartenos apylinkėse daugelį amžių veikia tam tikras kultūrinis faktorius, kuris, keičiantis laikams, neišbraukė iš žmonių atminties, kas jiems buvo šventa ir brangu, t. y. Kalnų muzikos melodikos. Šis faktorius – Kartenos liaudies pamaldumas.