Santrauka

Kazlų Rūdos kredito kooperatyvai 1923–1949 metais

Vladas Terleckas

Pagal pirminius šaltinius išaiškinta 1913–1949 m. Kazlų Rūdos valsčiuje veikusių kredito įstaigų istorija. Nustatyta, kad 1926–1929 m., kredito „bado“ laikais, čia pirmąkart buvo įsteigti du kredito kooperatyvai – Kazlų Rūdos ūkininkų sąjungos savitarpio kredito draugija (SKD) ir Kazlų Rūdos valsčiaus ūkininkų taupomoji skolinamoji kasa (TSK). Dėl išplėtotų prekybos mineralinėmis trąšomis SKD patyrė nuostolių ir buvo likviduota. Tuo tarpu TSK veikla buvo sėkmingesnė, jos pelnytas bankų ir indėlininkų pasitikėjimas įgalino didinti kredito išteklius bei savo narių aprūpinimą paskolomis.

1940 m. SSRS okupavus Lietuvą, Kazlų Rūdos TSK buvo sovietizuota, pavadinta žemės ūkio kredito draugija, neteko savarankiškumo, daugiausia užsiėmė iš SSRS žemės ūkio banko gautų paskolų paskirstymu vargingiems valstiečiams. Didumą paskolų teikė ilgam laikui pastatams statyti, galvijams pirkti. 1949 m. pabaigoje dėl visuotinės kolektyvizacijos valdžios sprendimu draugija buvo likviduota.