Santrauka

Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardės

Ona Aleknavičienė

Straipsnyje nagrinėjamos Kazlų Rūdoje ir aplinkiniuose kaimuose užrašytos gyventojų pravardės. Pagrindinė pravardžių atsiradimo priežastis objektyvi onomastinė. Dvinarė įvardijimo sistema vardas+pavardė čia nepakankama asmenims identifikuoti dėl to, kad yra bendrapavardžių.

Dalis Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardžių turi seną istoriją: jų motyvas siekia XIX amžiaus pabaigą ar XX pradžią ir siejasi su knygnešiais, revoliuciniu perversmu Rusijoje, Lietuvos savanoriais. Daug pravardžių atsirado veikiausiai tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo. Tai rodo to laikotarpio gyvenimą atspindintys motyvai (ūkininkų ir samdinių gyvenimas) ir nuorodos, kad taip buvo vadinamas senelis ar prosenelis. Naujai duodamos pravardės atspindi šių dienų realijas. 

Kai kurios pravardės paveldimos – jomis vadinami ne tik vaikai, bet ir vaikaičiai. Jos ir šiandien galėtų atlikti pavardžių funkciją, nes 1) įvardija žmogų; 2) turi visi šeimos nariai; 3) paveldi jau kelinta karta. Tokios pravardės nuo pavardžių tesiskiria tik neoficialumu. 

Gimininės pravardės sudaro apie 12% visų pravardžių. Patroniminės pravardės dažniausiai padaromos iš tėvo, motinos ar senelio pravardės, rečiau iš vardo. Santuokinės moterų pravardės padarytos iš vyrų pravardžių su priesaga -ienė. Santuokinės vyrų pravardės labai retos.

Pravardės dėl išvaizdos sudaro apie 30% visų užrašytų pravardžių. Pravardžių daugiau gavę tamsiaodžiai, rudaplaukiai, smailianosiai, stori ir maži žmonės. 

Pravardžių dėl žmogaus būdo palyginti nedaug – apie 6% visų pravardžių. Pravardėmis pabrėžiamas smarkumas, apsukrumas, rečiau lėtumas, pasipūtimas. Tad gyventojams turėtų būti būdingas nuosaikumas, ramumas. 

Pravardėmis dėl veiklos (jos sudaro apie 20% visų pravardžių) įvardijami daugiausia amatininkai, pareigūnai, specialybę turintys žmonės. Tokia savo veikla jie išsiskiria žemdirbių krašte. Pravardės atspindi ir žmonių pomėgius, polinkius, sugebėjimus. 
Pravardės dėl kalbėsenos ir kalbos turinio sudaro apie 12% visų pravardžių. Pravardėmis nusakomas kalbėjimo būdas, balso kokybė ir kalbos turinys. Kadangi daug pravardžių duota dėl kalbos turinio (vartojamo pertaro, mėgstamo žodžio ar posakio), tai kalbos turiniui Kazlų Rūdos ir apylinkių žmonės reiklūs, linkę vieni kitų kalbą kontroliuoti.

Pravardės dėl gyvenamosios vietos (5% visų pravardžių) duotos gyvenantiems ar gyvenusiems ant kalno, prie kalno, raisto, balos, upės. Pravardės motyvu tapę ir buvusių sodybų šeimininkų pavardės. Mažai pravardžių dėl kilmės ir tautybės. 

Asociacinės pravardės sudaro 14% visų pravardžių. Jų motyvas – vardo ar pavardės panašumas į kokio nors daikto, augalo, gyvūno ar ypatybės pavadinimą. Asociacijos dažniausiai fonetinės, rečiau semantinės. Ryškus polinkis trumpinti ilgas pavardes atsisakant priesagos.