Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija / Commission for Scientific Papers
 

Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS

Etnologija

el. paštas: r.apanavicius@hmf.vdu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas

 

Prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS

Geologija

el. paštas: valentinas.baltrunas@vpu.lt 

Gamtos tyrimų centras

 

LMA tikroji narė
Prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ

Kalbotyra

 

el. paštas: grasilda.blaziene@lki.lt 

Lietuvių kalbos institutas

 

Dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ

XX a. istorija 

el. paštas: d.blazytebauziene@gmail.com 

Lietuvos istorijos institutas

 

Dr. ARŪNAS BUBNYS

XX a. istorija

el. paštas: arunasb@genocid.lt

Lietuvos istorijos institutas 

 

Dr. RASA BUTVILAITĖ

Menotyra

el. paštas: butvilaite@rygveda.lt

Lietuvos edukologijos universitetas 

 

LMA tikrasis narys 
prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS

Kultūrologija


el. paštas: rekt.vpu@vpu.lt

Lietuvos edukologijos universitetas  

 

Doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS

Geografija

el. paštas: alnus@mail.lt

Lietuvos edukologijos universitetas  

 

VIDA GIRININKIENĖ

XIX a. istorija

el. paštas: girinis@dtiltas.lt  

„Versmės“ leidykla

 

LMA narys emeritas 
prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS

Sociologija


el. paštas: romualdasgrigas@gmail.com 

Lietuvos edukologijos universitetas  

 

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis 
XX a. istorija 
 
el. paštas: algirdas.jakubcionis@if.vu.lt 
Vilniaus universitetas

Doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS

Kalbotyra

el. paštas: arturas.judzentis@lki.lt 

Vilniaus universitetas, LKI 

 

Doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS

Istorija

el. paštas: rojurgaitis@yahoo.com  

Mykolo Romerio universitetas 

 

Dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ

XIX a. istorija 

el. paštas: medisauskiene@istorija.lt 

Lietuvos istorijos institutas

 

LKMA akademikė prof. habil. 
dr. Irena Regina Merkienė

Etnologija


el. paštas: irena.merkiene@freemail.lt

Lietuvos istorijos institutas 

 

Dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ

Botanika

el. paštas: jurga.motiejunaite@botanika.lt 

Gamtos tyrimų centras

 

Prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS

Tautosaka

el. paštas: s.skrodenis@takas.lt

Lietuvos edukologijos universitetas  

 

Dr. DARIUS STONČIUS

Biologija

el. paštas: darius.stoncius@eagles.lt

Gamtosaugos projektų vystymo fondas  

 

Dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS

Etnologija

el. paštas: saknys@istorija.lt

Lietuvos istorijos institutas 

 

IRENA ŠUTINIENĖ

Sociologija

el. paštas: irena.sutiniene@gmail.com

Socialinių tyrimų institutas 

 

Doc. dr. Gintautas Zabiela

Archeologija, komisijos pirmininkas

el. paštas: gzabiela@takas.lt

Klaipėdos universitetas 

 


 

 

„Versmės“ leidykla
Geležinkelio g. 6, 306 kab., 

02100 Vilnius,

darbo tel. 85 2333548
el. paštas: moksliniai@llt.lt 


Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija. 

Sėdi, iš kairės: akad. prof. habil. dr.  Algirdas Gaigalas , prof. habil dr. Stasys Skrodenis, prof. dr. Aivas Ragauskas, Irena Šutinienė; stovi: doc. dr. Artūras Judžentis, dr. Arūnas Bubnys, dr. Danutė Blažytė-Baužienė, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, dr. Gintautas Zabiela, dr. Robertas Jurgaitis.

2008 12 29, Vilnius                                            Aloyzo Petrašiūno nuotr.

 

Šis sąrašas parengtas 2007 09 24, tekstas paskutinį kartą atnaujintas 2012 03 12.