Santrauka

Kriukų šnekta

Aušra Kaikarytė

Straipsnyje aptariamos pakraštinės šiaurės vakarų panevėžiškių Kriukų šnektos, esanti pačiame Jõniškio rajono šiaurės rytų kampe, ypatybės. Atliekant tyrimą daugiausia remtasi kartu su ŠU studentėmis lituanistėmis per 2003 m. „Versmės“ ekspediciją Kriukų apylinkėse padarytais įrašais. Daug dėmesio kreipiama į netradicinius, mažiau kalbinėje literatūroje nagrinėtus reiškinius. Teiginiai gausiai iliustruoti ištisais sakiniais.

Iš surinktos ir aprašytos Kriukų šnektos medžiagos matyti, kad skiriamosios rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių ypatybės – žodžio galo redukcija ir įterptiniai balsiai, tvirtagalių dvigarsių am, an siaurinimas, junginių le, lė kietinimas – kartu yra silpnosios patarmės ypatybės, nes labiausiai kinta. Stipriosiomis Kriukų šnektos ypatybėmis galima laikyti nekirčiuoto atviro žodžio galo e, a (bk ė, o), dvibalsių ai, ei, au išlaikymą, progresyvinę palatalizaciją, visuotinį kirčio atitraukimą.