Santrauka

Palėvenė 1940–2014 metais

Violeta Aleknienė

Straipsnyje apžvelgiama 1940–2014 metais Palėvenės bažnyčioje dirbusių kunigų ir pasauliečių veikla bei jų indėlis tvarkant ir puoselėjant bažnyčią bei parapiją. Supažindinama su sovietmečio metais iškilusiais sunkumais sprendžiant įvairius bažnyčios reikalus valdžios institucijose. Daug dėmesio straipsnyje skiriama parapijoje vykusioms šventėms ir tradicijoms, bažnyčios choro vadovams bei choristams. Aprašomi renginiai skirti bažnyčioje dirbusių kunigų jubiliejams, ir kitokios šventės.

Straipsnyje pateikiamas bažnyčios turimas inventorius, aprašomi ūkiniai ir kiti pastatai, vykę remonto darbai tvarkant bažnyčią.

Supažindinama su paskutinio dešimtmečio bažnyčios ir vienuolyno atnaujinimo darbais.