Santrauka

Ugniagesiai ir jų veikla Kupiškio krašte. Iš priešgaisrinės tarnybos istorijos

Danutė Baronienė

Straipsnyje pristatoma Kupiškio krašto gaisrininkų veikla. Kaip rodo straipsnio autorės surinkta medžiaga, ugniagesio gelbėtojo profesija Kupiškio krašte nuo seno buvo ir tebėra labai populiari. Jau nuo 1913 m. randama rašytinių duomenų apie gaisrininkų veiklą šiame krašte. Straipsnyje pateikiama faktus pagrindžiančių nuotraukų, statistinių duomenų. Autorės surinkti faktai iliustruojami gaisrininkų pasakojimais.

Straipsnyje detaliai aprašyta ne tik Kupiškio, bet ir dar iki II Pasaulinio karo aplinkiniuose kaimuose (Alizavos, Skapiškio, Subačiaus, Salamiesčio, Šimonių) pradėta gaisrininkų veikla. Po karo, 1949 m. įsteigta Lietuvos Tarybų Socialistinės respublikos (LTSR) savanorių gaisrininkų draugija. Veikė 36 šios draugijos tarprajoniniai skyriai. Kupiškio rajoną aptarnavo Panevėžio tarprajoninis skyrius. 1954 m. įsteigtas ir Kupiškio savanorių gaisrininkų draugijos skyrius. Stiprėjant kolūkiams, pradėjo steigtis savanorių gaisrininkų draugovės. Netrukus buvo pradėti steigti ir tarpkolūkiniai priešgaisrinės apsaugos punktai. 1992 m. savanorių gaisrininkų komandos buvo prijungtos prie Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. 2000 m. Kupiškio rajono savanorių ugniagesių draugija „Kupiškio ugniagesiai“, atsiskyrusi nuo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, tapo pavaldi Kupiškio rajono savivaldybei. Gaisrininkų komandos įsikūrė įvairiose Kupiškio rajono vietose: Adomynėje, Alizavoje, Antašavoje, Noriūnuose, Skapiškyje, Subačiuje, Šimonyse, Virbališkiuose ir Žaideliuose.

Straipsnyje apžvelgta daugiau kaip 100 metų krašto ugniagesių draugijos istorija – tai amžius, kuomet iš esmės pasikeitė ugniagesių įranga, išsiplėtė darbo pobūdis, išaugo darbuotojų profesionalumas bei sugebėjimas padėti žmonėms atsitikus nelaimėms.