Santrauka

Partizaninis ginkluotas pasipriešinimas ir jo slopinimas Kupiškio valsčiuje 1944–1953 metais

Edita Jankauskienė

Straipsnyje apžvelgiamas partizaninis ginkluotas pasipriešinimas ir jo slopinimas 1944–1953 metais. Pagrindinis dėmesys skirtas Kupiškio partizanams veikusiems valsčiaus ribose, kartu paminint ir kaimyninių rajonų vadus ir kovotojus, kurie neretai veikdavo ir Kupiškio valsčiuje, o kupiškėnai būdavo jų būrių nariai. Kaimyninių apylinkių partizanų veikla buvo glaudžiai susijusi, jie priklausė tiems patiems partizanų junginiams, turėjo bendrą vadovybę ir tikslą – Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Remiantis archyvine ir monografine medžiaga, straipsnyje atskleidžiamas pasipriešinimo organizavimas ir okupantų veiksmai 1944–1946 metais. Parodoma Kupiškio valsčiaus partizanų kova 1947–1949 metais būnanat Šarūno rinktinės sudėtyje. Rašoma apie paskutinių Kupiškio partizanų kovą 1950–1953 metais. Straipsnį papildo bunkerių schemos, partizanų nuotraukos ir jiems atminti paminklo, sukurto sklulptoriaus Henriko Orakausko ir atidengto 1996 metais Kupiškyje nuotrauka.