Santrauka

Kupiškio žydų bendruomenės istorija iki Antrojo pasaulinio karo

Simonas Jurkštaitis

Straipsnis skirtas Kupiškio miestelio žydų bendruomenės raidai. Darbas sudarytas iš 3 pagrindinių skyrių, pirmasis skyrius apžvelgia bendruomenės raidą nuo jos įsikūrimo miestelyje iki I-ojo pasaulinio karo. Šiame skyriuje analizuojama bendruomenės raida, kokios priežastys nulėmė, kad tuo metu Kupiškio miestelyje pusę gyventojų sudarė judėjų tikybos žmonės. Kalbama apie jų verslus ir kitus pragyvenimo šaltinius, kokią įtaką jie patys darė Kupiškio ir jo valsčiaus raidai. Antrame skyriuje analizuojama žydų gyvensena XX a. pradžioje, ryšiai su kitomis konfesijomis, žydų įtakos kaita ekonomikoje ir politikoje. Skyriuje analizuojamos Kupiškyje veikusios žydiškos organizacijos, jų veikla ir pasiekimai miestelyje. Atskirai aptariami amatai ir kitos profesijos, kuriomis žydai vertėsi XX a. pr., kokią įtaką jie darė miestelio augimui. Paskutinis poskyris skirtas žydų politikai. Miestelyje veikė skirtingos judėjų politinės srovės, tačiau Kupiškio bendruomeniniame gyvenime žydai laikėsi vieningos politikos krypties, kas jiems leido būti ne mažiau įtakinga gyventojų grupe nei katalikai.

Paskutinis skyrius skirtas aptarti Kupiškio žydų bendruomenės palikuonių indėlį į bendruomenės atminimo įamžinimą, bei apžvelgti kelis žymiausius išeivius ar (ir) jų atžalas pasaulyje. Šis skyrius unikalus tuo, kad iki šiol niekas Lietuvoje neanalizavo žydų išeivių pagalbos siekiant įamžinti savo protėvių paveldą. Skyriuje daugiausiai dėmesio skiriama memorialinės lentos atidengimo iškilmėms buvusioje sinagogoje, dabartinėje bibliotekoje, bei smarkiai prie šio projekto prisidėjusiam Normanui Meyeriui. Šis žmogus – vienas aktyviausiai prisidėjusių prie Kupiškio žydų bendruomenės įamžinimo. Šio ir kelių kitų žmonių dėka, Kupiškio gyventojai ir miestelio svečiai gali susipažinti su tinkamai ištirta ir įamžinta krašto istorija ir suprasti žydų įtaką Kupiškiui.