Santrauka

Melioratorių veiklos dešimtmečiai

Aldona Ramanauskienė

Šlapių ar užpelkėjusių žemės plotų, upių, upelių krantus ir pakrantes jau nepriklausomoje Lietuvoje žmonės tvarkė ir gilino. Tai atlikdavo darbininkai, Kupiškio krašte vadinami „zimagorais“. Visus darbus atliko rankomis su paprastais kastuvais, klojo medinius drenažo vamzdelius. Tokie darbai brangiai kainavo, todėl samdyti darbininkus jiems galėjo tik dvarininkai.

Apie 1910 metus Kupiškio krašte pradėti rengti pirmieji žemės sausinimo projektai.

Lietuvos valstybė, pradedant XX a. 4-uoju dešimtmečiu, ėmė rūpintis ūkininkų žemės kokybe ir skyrė nemažus kreditus melioracijos darbams vykdyti.

1953 m. Noriūnuose buvo įkurta MTS (Mašinų traktorių stotis). Tais pačiais metais – ir Skapiškio MTS (Naiviuose). Melioratoriai sausinimo darbus atlikdavo galinga technika, kurios kasmet vis daugėjo.

1958 m. MTS reorganizuota į RTS (Ratinių traktorių stotis). 1959 m. sausio 30 d. įsteigta Kupiškio MMS (Melioracijos mašinų stotis). Noriūnai tapo įmonės centru. Daugėjo mašinų, traktorių ir įvairių mechanizmų. Dirbo žmonės, baigę specialius mokslus. Rūpintasi darbuotojų buities sąlygomis. Buvo statomi daugiabučiai namai. Buvo pakeistas įmonės pavadinimas – tapo Melioracijos statybos valdyba.

1973 m. Kupiškio rajone buvo nusausinta 33 000 ha žemės. Už 1976 m. pirmojo ketvirčio darbo rezultatus noriūniečiams buvo įteikta Melioracijos ir vandens ministerijos Raudonoji vėliava. Daug darbuotojų buvo apdovanoti ordinais ir medaliais.

Įsteigtas pagalbinis ūkis, jam skirta 96 ha žemės ir kultūrinių pievų. Auginami gyvuliai. Išauginta produkcija buvo atiduodama į melioratorių valgyklą ir vaikų darželį.

Prabėgus dvidešimčiai metų nuo įmonės įkūrimo, labai išsiplėtė melioratorių gyvenvietė Noriūnai. Pastatyta daug daugiabučių namų, parduotuvė, paštas, vaikų darželis, mokykla, technikos garažai, restauruotas senas valdybos pastatas (Noriūnų dvaras), pagerintos darbuotojų darbo ir poilsio sąlygos. Pastatyta katilinė su šilumos tinklais, vandens valymo įrenginiai, išasfaltuotos gatvės. Kiekviename bute melioratoriai naudojasi šaltu ir šiltu vandeniu.

Melioratoriai dalyvauja sporto, saviveiklos kolektyvuose. Susibūrė vyrų ir moterų krepšinio, rankinio komandos. Vyrai ir moterys dainuoja ansamblyje, šoka šokių kolektyve, groja pučiamųjų orkestre, vaidina dramos būrelyje.