Santrauka

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos istorija

Aldona Vasiliauskienė

Straipsnyje apžvelgiama Kupiškio dekanato (Panevėžio vyskupija) Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos istorija: nuo koplyčios iki filijos ir tik 1923 m. sukurtos savarankiškos parapijos, čia dirbę dvasininkai (klebonai, garbės klebonai, vikarai, administratoriai). Rašoma apie dvasininkų pastoracinę veiklą, buriant ir ugdant gyvąją parapiją, o taip pat darbus puošiant bei gražinant bažnyčią. Išskirtinis dėmesys skirtas ilgamečiam Kupiškio dekanui klebonui Kupiškio garbės piliečiui, mons. Klemensui Gutauskui.

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų vardu tituluota parapija pristatoma tik penkių šį vardą turinčių Lietuvos bažnyčių kontekste. Darbas iliustruotas autorės sudarytomis lentelėmis, papildytas priedais.

Prasminiai žodžiai: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, parapija, Kupiškio garbės pilietis, mons. Klemensas Gutauskas, Kupiškio garbės pilietis kan. Kazimieras Baronas.