Apie elektroninį serialinį leidinį „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 

Elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029-0799, specializuotoje visatekstėje interneto svetainėje http://www.llt.lt nuo 2006 m. lapkričio 21 d. skelbiami geologijos (GL), geografijos (GG), biologijos (BL), archeologijos (AL), istorijos (HI), etnologijos (EL), kalbotyros (LI), tautosakos (FL), sociologijos (SL) mokslo sričių straipsniai, parašyti šimtatomei „Versmės“ leidyklos rengiamų ir leidžiamų lokalinių monografijų serijai „Lietuvos valsčiai“, įvertinti serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Viliamės, kad vienoje vietoje sukaupti įvairių Lietuvos vietovių moksliniai lokaliniai tyrimai padės ne tik bendrame Europos kontekste geriau pažinti įvairius Lietuvos kraštus, tačiau bus panaudoti ir tolesniuose darbuose. Tikimės, kad šis privačių asmenų iniciatyva bei lėšomis rengiamas mokslo leidinys sulauks ir valstybės, ir mokslininkų bei mokslo institucijų dėmesio, įvertinimo ir palaikymo, o operatyvus mokslo darbų skelbimas jame bus paskata mokslininkams aktyviau imtis šalies lokalinių tyrimų bei rašyti „Lietuvos valsčių“ serijai. 

Elektroninis serialinis leidinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (toliau – leidinys) yra periodinis – kasmet išeina po vieną metinį tomą.

Vieną metinį leidinio tomą sudaro tais kalendoriniais metais internete, svetainėje www.llt.lt, paskelbti mokslo darbai (straipsniai, studijos). Kiekvienam leidinyje skelbiamam mokslo darbui suteikiamas sutartinis kodinis pavadinimas, susidedantis iš leidinio akronimo LLT, greta jo per dvitaškį rašomų paskelbimo internete kalendorinių metų bei per brūkšnelį rašomo tų metų mokslo darbo paskelbimo eilės numerio; greta jų už pasvirojo brūkšnelio rašomas straipsnio eilės numeris leidinio bendrojoje dalykinėje rodyklėje, o už brūkšnelio – bendrojoje visų skelbtų straipsnių chronologinėje rodyklėje (bendrame sąraše) bei už pasvirojo brūkšnelio rašomos to darbo mokslo srities santrumpos, pavyzdžiui, LLT:2013-1/15-206/BL (šį užrašą perskaitytume taip: 1-asis mokslo darbas, paskelbtas 2013 metų leidinio tome, 15-asis iš biologijos mokslo srities ir 206-asis bendrame visų leidinyje skelbtų mokslo darbų sąraše).

Perspausdinant, cituojant ar kaip nors kitaip ištisai ar dalimis naudojant leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ straipsnius būtina greta cituojamo (naudojamo) teksto parašyti darbo, kuris cituojamas (naudojamas), sutartinį kodinį pavadinimą, straipsnio autoriaus vardą ir pavardę, visą nesutrumpintą straipsnio pavadinimą, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos, kuriai straipsnis parašytas, pavadinimą, straipsnio paskelbimo interneto svetainėje www.llt.lt datą, jo pirmosios publikacijos nuorodą (kuriame leidinyje ir kada straipsnis buvo pirmą kartą publikuotas), kitus būtinus duomenis, nurodytus cituojamo (naudojamo) straipsnio gale. Taip pat būtume labai dėkingi, jei parašytumėte mums, kur citavote (panaudojote) ir kurį straipsnį.

Maloniai laukiame skaitytojų nuomonių ir patarimų bei naujų mokslo darbų, kuriuos galėtume skelbti „Lietuvos lokalinių tyrimų“ rinkinyje. 

Taip pat informuojame, kad autoriams mokami honorarai bei įteikiami dailiai įrišti leidinio interneto svetainėje paskelbtų jų straipsnių popieriniai autoriniai atspaudai, kurių „Versmės“ leidykloje gali nemokamai įsigyti ir visi pageidaujantys (žr. www.llt.lt / Publikavimo sąlygos).

P. S. Jei sklaidydami svetainės www.llt.lt puslapius kažko pasigendate, randate trūkumų, kuriuos galėtumėte pašalinti, matote, ką galima patobulinti, ar turite patarimų – kviečiame neatidėliojant su pasiūlymu kreiptis į „Versmės“ leidyklą dėl tų darbų ir Jums priimtinų jų atlikimo sąlygų.

Mums rašykite moksliniai@llt.lt. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

2013 01 18